Μενού Κλείσιμο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΗ

        Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση – Ακύρωσης για Διακύρηξη« με αρ. πρωτ. 1215 / 15.09.2022

Επισυνάπτεται απόφαση του προέδρου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για την ακύρωση τις διακυρηξης με απευθείας ανάθεση: «Υγειονομικές αναλύσεις νερών στα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών»,…

Υπηρεσίες Αστικής Ευθύνης για τα ΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες κάλυψης αστικής ευθύνης μελών-χρηστών δημοτικών αθλητικών κέντρων».   ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV66516000-0 – Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης       ΑΡΙΘ. Πρωτ :1217 Ημερομηνία:  16.09.2022…

Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας για τα ΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών».   ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV   90921000-9  Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης   ΑΡΙΘ. Πρωτ :1216 Ημερομηνία:…