Μενού Κλείσιμο
  • All Post
  • News

17 Νοεμβρίου, 2023/

Αριθμός Πρωτ: 1859Ηράκλειο :15.11.2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Η Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 261194) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…

Ανακοινώσεις

Αθλητικά κέντρα

Παγκρήτιο στάδιο
Γυμναστήριο Παγκρητίου
Κέντρο χορού
dapki-gym2
ΔΑΠΚΗ
Κλειστό γυμναστήριο Δύο Αοράκια