Μενού Κλείσιμο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΗ

        Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ Ηράκλειο : 42 Αριθμός   Πρωτ:  12.1.2023 ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Παραχώρηση χρήσης Κυλικείων ΝΚΓΗ

Ηράκλειο:    01.11.2022, Αρ. Πρωτοκόλλου :  1467 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Θέμα:   «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για αγώνα Μπάσκετ Ελλάδα – Λετονία 10 και 11.11.2022»     Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι …

Υπηρεσίες Ανάλυσης νερών για τα ΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «Υγειονομικές αναλύσεις νερών στα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών». ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV   71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες   ΑΡΙΘ. Πρωτ :1463 Ημερομηνία:  31.10.2022    ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΌ:…