Μενού Κλείσιμο

Γραμμογράφηση στίβου στο κεντρικό και βοηθητικό γήπεδο Παγκρητίου και συντήρηση ταρτάν

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ (Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ) ————————————————— Διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 25, Παγκρήτιο Στάδιο  ΑΦΜ : 998091971– Α’ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Πληροφορίες: Επιτροπή …

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FIT FOR ALL II

Αριθμός Πρωτ: 1436Ηράκλειο :12.09.2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Η Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 230198) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΝΚΓΗ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Ηράκλειο:  26.06.2023 Αρ. Πρωτοκόλλου :  1026 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας…

«Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Θέμα:    «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για διεθνής αθλητικές διοργανώσεις καλοκαίρι 2023»     Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε…