Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου»

Ηράκλειο   :26-06-2019 Αριθμός   Πρωτ:  1121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810…

Προμήθεια H/Y για το BMS-Άρδευση και ΔΑΚΗ

ΑΡΙΘ. Πρωτ :  1067Ημερομηνία:   14-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια  H/Y για το BMS-Άρδευση και ΔΑΚΗ  Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει    διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια του…