Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη αυτόματων πωλητών για ΔΑΚΗ

Προκήρυξη αυτόματων πωλητών για ΔΑΚΗ

Ημερομηνία:   9-08-2019, Αριθ. Πρωτόκολλου: 1362 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ  Ν.Κ.Γ.Η & Δ.Α.ΚΗ Ο πρόεδρος της  ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ…

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία Μαρινέλας

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία Μαρινέλας

Ηράκλειο: 09/08/2019, Αρ. Πρωτοκόλλου : 1361 Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019) Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την…

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού συστήματος για τα Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού συστήματος για τα Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού  συστήματος  για τα  Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ. Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια…

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου»

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου»

Ηράκλειο   :26-06-2019 Αριθμός   Πρωτ:  1121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ με διεύθυνση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ, 71303, Τηλ: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568…