Μενού Κλείσιμο

Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών

ΘΕΜΑ: «Απεντόμωση – Μυοκτονία για τα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών».  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV   90921000-9  Υπηρεσίες απολύμανσης κα εξολόθρευσης  ΑΡΙΘ. Πρωτ :159    Ημερομηνία: 31.01.2020   …

Προμήθεια auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια  auto lift ΑΜΕΑ για το δημοτικό κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου»  Προμήθεια :  CPV   33196200-2, Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες: ΑΡΙΘ. Πρωτ :411 …

2020 Διετείς υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας νερών ΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «Υγειονομικές αναλύσεις νερών στα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών».  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : CPV   71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες  ΑΡΙΘ. Πρωτ :157    Ημερομηνία: 31.01.2029     ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΌ:…