Μενού Κλείσιμο

ω

Προσφερόμενες υπηρεσίες

H ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει την δυνατότητα να διοργανώσει:

 • Αθλητικές δραστηριότητες περισσότερων από δέκα ολυμπιακών αθλημάτων
 • Καλλιτεχνικές– πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Συνέδρια – σεμινάρια
 • Οργανωμένες δομές άθλησης για όλη την οικογένεια
 • Personal training – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φυσικής κατάστασης
 • Αθλητικά camp ομαδικών και ατομικών αθλημάτων
 • Αθλητικές εκδρομές για σχολεία και ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Αθλητικές δραστηριότητες για εταιρείες και εργαζομένους
 • Προετοιμασία μαθητών για στρατιωτικές σχολές και αθλητικές σχολές
 • Ημέρες ψυχαγωγίας παιδιών σε κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Συνεργασίες με άλλους φορείς για ανάπτυξη αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
 • Ημερίδες τεχνογνωσίας στην διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων