Μενού Κλείσιμο

Σκοπός της εταιρείας είναι η Διοίκηση και Διαχείριση των Αθλητικών χώρων του Δήμου Ηρακλείου. Στον σκοπό αυτό περιλαμβάνεται κάθε πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών χώρων στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία τους και ιδίως την συντήρηση και λειτουργία των οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών τους και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών.


Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.