Μενού Κλείσιμο

Μίσθωση κυλίκείων για εκδηλώσεις All Star GAme 2020, Τελικό Κυπέλλου

Ηράκλειο:   30.1.2020 Αρ. Πρωτοκόλλου :  138    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  ALL STΑR GAME 2020 και Τελικός Κυπέλλου»       Προς κάθε…

Παραχώρηση χρήσης κυλικείων ΝΚΓΗ για Νοέμβριο 2019

Ηράκλειο   08/11/2019,  Αρ. Πρωτοκόλλου : 1881 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019»  Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας καθαριότητας ΔΑΚΗ

Ηράκλειο   08/11/2019,  Αρ. Πρωτοκόλλου : 1881 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  Νοεμβρίου 2019»  Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική…

Προμήθεια μεταλλικού Pitch View Isobox (χώροι σχολιαστών τηλεόρασης), για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ηράκλειο 23 Αυγούστου 2019, Αριθμός Πρωτ: 1389   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (Περίληψη Διακήρυξης) Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας…

Μίσθωση κυλικείων Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία Μαρινέλας

Ηράκλειο: 09/08/2019, Αρ. Πρωτοκόλλου : 1361 Θέμα:  Μίσθωση κυλικείων  Παγκρητίου Σταδίου για συναυλία  Μαρινέλας (2/9/2019) Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας…

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού συστήματος για τα Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πιεστικού  συστήματος  για τα  Δύο Αοράκια – ΝΚΓΗ. Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη  …