Μενού Κλείσιμο

dummy-img

Προμήθεια Γενικού εξοπλισμού: FIT FOR ALL II (κατάθεση 10.01.2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στις ενέργειες προμήθειας υλικού για το πρόγραμμα FIT FOR ALL II και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ…

dummy-img

Προμήθεια Ιμματισμός: FIT FOR ALL II (κατάθεση 10.01.2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στις ενέργειες  προμήθειας   υλικού για το πρόγραμμα FIT FOR ALL II και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ…