Μενού Κλείσιμο

Μίσθωση κυλίκείων για εκδηλώσεις All Star GAme 2020, Τελικό Κυπέλλου

Ηράκλειο:   30.1.2020

Αρ. Πρωτοκόλλου :  138   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Θέμα:  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  ALL STΑR GAME 2020 και Τελικός Κυπέλλου»      

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την   «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  ALL STΑR GAME 2020 και Τελικός Κυπέλλου»    όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Δευτέρα 3/02/2020  και ώρα 14:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  ALL STΑR GAME 2020 και Τελικός Κυπέλλου»    ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00. 

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων ΝΚΓΗ  για εκδηλώσεις  ALL STΑR GAME 2020 και Τελικός Κυπέλλου»    μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.  

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση,   

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   

Προσοχή Σημείωση: Μετά απο ενημερώση του διοργανωτή στην εκδήλωση ισχύουν  περιορισμοί λόγω χορηγικων υποχρεώσεων του διοργανωτη σε συγκερκιμένες εταιρίες., εχει επισυναφθεί σχετικό  mail.