Μενού Κλείσιμο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ έχει ως εξής:

Τσαπάκης Ιωάννης Πρόεδρος ΔΣ
Χουρδάκη Αργυρή Αντιπρόεδρος ΔΣ με αναπληρώτρια την Πασπαλάκη Θεονύμφη
Βλατάκης Αναστάσιος Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πασαδάκη Ιωάννη
Δροσίτης Ιωάννης Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αντωνακάκη Παναγιώτη
Ράλλης Ιωάννης Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νταμπακάκη Νικόλαο
Δραμιτινού Αλεξία Τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παρασκάκη Γιούλη
Γιαουρτάς Δημήτριος Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αλεξάκη Γεώργιο
Βαρδαβάς Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ταμπακάκη Ελένη (Ελίνα)
Αντωνακάκη Χρυσούλα Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κελέση Κωνσταντίνο