Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση – Ακύρωσης για Διακύρηξη« με αρ. πρωτ. 1215 / 15.09.2022

Επισυνάπτεται απόφαση του προέδρου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για την ακύρωση τις διακυρηξης με απευθείας ανάθεση: «Υγειονομικές αναλύσεις νερών στα ΔΑΚΗ συνολικής διάρκειας δύο ετών», CPV  71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες, με αρ. πρωτ. 1215 / 15.09.2022.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή