Μενού Κλείσιμο

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022 – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/lambrinos-mayor-proponitikos-tourismos-270422.html

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2022