ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΑΗ

Σε εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα  πυρόσβεσης και διαχείρισης κινδύνων προχώρησε η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΕ ΟΤΑ, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011,  στην αίθουσα  σεμιναρίων (Γραπτού Τύπου) επίπεδο 0, Θύρα 1 του Παγκρητίου Σταδίου.

Εισηγητές  στο σεμινάριο ήταν κ. Μιχάλης Σεληνιωτάκης  (Πυραγός) ο οποίοςανέπτυξε το θέμα ¨Προληπτικά μέτρα αποφυγής πυρκαγιών, χρήση πυροσβεστήρων. - Πυρόσβεση – φορητά μέσα πυρόσβεσης και εφαρμογές σε περιπτώσεις σεισμών¨  και ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κ. Βασίλειος  Κοκοτσάκης (Αξκός Π.Σ. ε.α)  ο οποίος ανέπτυξε το θέμα ¨Σεισμοί προληπτικά μέτρα αποφυγής ατυχημάτων, Διαχείριση κινδύνων - ασφαλής εκκένωση κτιρίων¨.

Η ενέργεια εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό κατάρτισης που υλοποιεί η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για το προσωπικό της   και υλοποιήθηκε από Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν το  προσωπικό ασφαλείας, το τεχνικό προσωπικό, οι φροντιστές και επόπτες χώρων, το προσωπικό των δημοτικών γυμναστηρίων, το υγειονομικό προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης.

 

 

 

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 27 05 2011.pdf166.07 KB