ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψήφιων Α.Ε.Ι. για την είσοδο  τους σε σχολές που προϋποθέτουν φυσικές δοκιμασίες και αθλητική ικανότητα.
 
Το πρόγραμμα μας,  δίνει την δυνατότητα σε όλους τους μαθητές/τριες ανεξαρτήτου της φυσικής τους κατάστασης και με συνεχή παρακολούθηση να επιτύχουν σε οποιαδήποτε αθλητική δοκιμασία που έχει θεσπιστεί, επιλέγοντας μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα προπονήσεων το οποίο εκτείνεται  μέχρι και την Κυριακή, για να επιλέξει κάθε μαθητής τις προπονήσεις που τον βολεύουν.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην προετοιμασία των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες σε ένα σύγχρονο ασφαλές και όμορφο περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα  έχει κάθε μαθητής/τρια ή ενδιαφερόμενος ο οποίος στοχεύσει στην είσοδο του σε ένα από τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού την Δημοτική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα,  ανεξαρτήτου φίλου, ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης.

Η προετοιμασία των υποψηφίων υλοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Παγκρητίου Σταδίου  Ηρακλείου,  στο οποίο προπονούνται, παρουσία    εξειδικευμένου προσωπικού, στους παρακάτω χώρους:

 •      κεντρικό και βοηθητικό στάδιο,
 •      γυμναστήριο ενδυνάμωσης,
 •      αίθουσα  γυμναστικής,
 •      κλειστή αίθουσα Στίβου
 •      δημοτικό  κολυμβητήριο,
 •      δημοτικό γυμναστήριο,

Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αυτόματα οι υποψήφιοι γίνονται μέλη των αθλητικών κέντρων του Δήμου Ηρακλείου και έχουν την δυνατότητα χρήσης των δημοτικών γυμναστηρίων του Παγκρητίου Σταδίου και του ΔΑΠΚΗ χωρίς επιπλέον κάποια επιβάρυνση.

 
Αιτήσεις συμμετοχής  στο www.dakh.gr  

 

To ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις προετοιμασίας των υποψηφίων Α.Ε.Ι για τις:

 •      Στρατιωτικές Σχολές
 •      Σχολές Αστυνομίας
 •      Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 •      Σχολές Πυροσβεστικής
 •      Δημοτική Αστυνομία

Συμπεριλαμβάνει προπονητική των υποψηφίων μέχρι επτά ημέρες την εβδομάδα, (Σάββατο και Κυριακή με πρόγραμμα ανάλογο των αναγκών και του προγράμματος των υποψηφίων), σε όλο το φάσμα των δοκιμασιών που έχουν θεσπισθεί από του αρμόδιους φορείς.

Κάθε υποψήφιος ακολουθεί γενικό πρόγραμμα προετοιμασίας με έμφαση στις δοκιμασίες στις οποίες θα διαγωνισθεί, ενώ το ειδικευμένο προσωπικό μας καταρτίζει προσωπικό - ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων για κάθε υποψήφιων, λαμβάνοντας υπόψη του το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και το επίπεδο των δεξιοτήτων του.

Ανάλογα με την σχολή στην οποία στοχεύουν οι υποψήφιοι προετοιμάζονται  στις παρακάτω δοκιμασίες:

 •      Σφαιροβολία     (6 Kg, 46 Kg  & 7.257 Kg)
 •      Δρόμους    (200, 400 & 1000 μ)
 •      Άλματα      (άλμα σε ύψος και άλμα σε μήκος)
 •      Κολύμβηση    (50 μ  ελεύθερο)
 •      Ειδικές ασκήσεις - δοκιμασίες

 
Στο πρόγραμμα διδάσκουν και προπονούν καταξιωμένοι προπονητές στίβου και κολύμβησης, με πολυετή εμπειρία στην προπονητική, οι οποίοι είναι στην διάθεση των υποψηφίων σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Κάθε προπονητής αναλαμβάνει μέχρι 12 άτομα ανά τμήμα έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα στην συνεργασία και καλύτερα αποτελέσματα στην πρακτική των δοκιμασιών.

Επίσης, το πρόγραμμα παρακολουθείτε από ιατρό και επιστημονικό υπεύθυνο (διδάκτορα αθλητικών επιστημών) με εξειδίκευση στην αθλητική απόδοση.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, δημιουργούνται προσομοιώσεις των αθλητικών δοκιμασιών σε πραγματικές συνθήκες ενώ η πρόοδος των συμμετεχόντων παρακολουθείτε σε δεκαπενθήμερη βάση και κάθε υποψήφιος παραλαμβάνει  διμηνιαίες αναφορές προόδου στις δοκιμασίες και την φυσική κατάσταση.