ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ

Με επιτυχία διοργανώθηκε απο την ετιαρεία Sciencetech και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, ημερίδα τεχνολογία στο αθλητισμό με τίτλο ¨Η τεχνολογία στην υπηρεσία της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης¨, το Σάββατο 14 Μαίου 2011, στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Παγκρητίου Σταδίου. Την ημερίδα παρακολούθησαν προπονητές διαφόρων αθλημα΄των, καθηγητές φυσικής αγωγής και αθλούμενοι, οι οποίο σε ένα όμορφο κλίμα ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις της τεχνολογίας στον αθλητισμό και τα οφελη τα οποία μποορύν να αποκομίσουν απο αυτήν.

Κατα την διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν τόσο θεωρητικές  όσο και πρακτικές παρουσιάσεις νεών τεχνολογικών επιτευγμάτων τα οποία έχουν  την δυνατότητα να βοηθήσουν σημαντικά στην υποστήριξη ανάπτυξης αι παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των αθλούμένων.

Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην υλοποίηση της ημερίδας αυτής και ιδιαίτερα τα στελέχη της Sciencetech οι οποιοι συνέβαλαν με την εμπειρία  και την γνώση τους στην επιτυχία της ημερίδας.