2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Ηράκλειο: 17-01-2018

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ ΛΑΘΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

(18PROC002528712 2018-01-08)

 

Εκ την επιτροπή Προμηθειών και Έργων της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ανακοινώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις και διορθώσεις για την προκήρυξη (18PROC002528712 2018-01-08):

 

Α. Διάδρομοι εκγύμναση μέγιστο βάρος χρήστη: 190 kg  σε  : 180 kg  ±5 kg

 

Β.   Ελλειπτικά μηχανήματα  μέγιστο βάρος χρήστη: 190 Kgr  σε  : 180 kg  ±5 Kgr

      Ελλειπτικά μηχανήματα  βάρος τροχού: 16 Kgr   σε 13 Kgr  ±5 Kgr

 

Γ. Ορθή επανάληψη : Εκ παραδρομής η τιμή του ελλειπτικού μηχανήματος είχε αναγράφει σε 1.900,00 € έχω η σωστή είναι η 1.700,00 €. Με την διόρθωση του λάθους ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας αλλάξει όπως παρακάτω:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α

           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ   

1

Ελλειπτικό μηχάνημα εκγύμνασης

4

1.700,00

6.800,00

2

Ηλεκτρικό διάδρομος εκγύμνασης

3

2.800,00

8.400,00

΄

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.200,00

Φ.Π.Α  24%

3.648,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.848,00

 

 

 

 

Για την επιτροπή

Μαρία Βισκαδούρου

Μέλος Δ.Σ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΒΙΩΝ.pdf705.74 KB