ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CAMP ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ηράκλειο  20-04-2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Θέμα:   Διοργάνωση αθλητικών  Camp στο Παγκρήτιο Στάδιο

Με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών κέντρων η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει την δυνατότητα   υλοποίησης  αθλητικών Camp   στις εγκαταστάσεις  του Παγκρητίου Σταδίου

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου για την περίοδο από 16  Ιουνίου έως 17 Αυγούστου 2017.

Για την τρέχουσα περίοδο με απόφαση του Δ.Σ της  ΑΑΗ, (26/2017 ΑΔΑ: 69Ζ0ΟΛΕΙ-ΕΣΑ) ο ανώτατος αριθμός  camp που θα υλοποιηθεί στο Παγκρήτιο στάδιο ορίζεται σε τρία με κατώτατο αριθμό τμημάτων τα τρία ανά εβδομάδα υλοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να ενημερώσουν το  αργότερο μέχρι και την  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 για την διάθεση τους να προχωρήσουν στην διοργάνωση κάποιου Camp στις αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις, αποστέλλοντας  έγγραφο στην διεύθυνση ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ Τ.Κ. 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264560 / 281026466  Fax: 2810 264561 στο οποίο να αναφέρονται:  η χρονική περίοδος και το ωράριο  υλοποίησης, ο αριθμός τμημάτων και αριθμός παιδιών σε κάθε τμήμα, οι χώροι που τους είναι απαραίτητοι και το είδος του camp που προτείνουν για υλοποίηση.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΕ ΟΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ   Τ.Κ. 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264560 / 281026468 Φαξ: 2810 264561

 WWW.AAHAEOTA.GR  η  WWW.DAKH.GR