ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Προς κάθε ενδιαφερομένο,

Η επιτροπή Πορμηθειών και ¨εργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,, ανακοινώσει ότι οι διαγωνισμοί  ,

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 482, Ηράκλειο 28 Μαρτίου 2017
ΘΕΜΑ: ¨ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΔΑΚΗ¨

και

Αριθμός Πρωτ: 471, Ηράκλειο 27 Μαρτίου 2017
Θέμα: Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση και προμήθεια δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ.

θα διεξαχθούν την Δευτέρα 10/4  ώς εξής:

διαγωνισμός με αριθμό πρωτοκόλλου 482 στις 14:30 και με αριρθμό πρωτοκόλλου 15:00.

 

Με εκτίμηση,

Η επιτροπή Προμηθειών