ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

2011/05/05 - 16 - 2011/05/15 - 16

ΟΙ Αγώνες διοργανώνοντια πρώτη φορά στο Παγκρήτιο Στάδιο και είναι αφιερωμένοι στου 62 Μάρτυρες.