ΠΑΙΓΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ανάπτυξη και αναβάθμιση της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προληπτικές παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας,

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ενέργεια η οποία στόχο έχει να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει την φυσική δραστηριότητα των μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου, κατά την διάρκεια των  μηνιαίων εκδρομών που προγραμματίζονται από τα σχολεία συνδέοντας την με την διασκέδαση τη ψυχαγωγία και  την κοινωνικοποίηση.

Υλοποιείται σε όλη την διάρκεια του έτους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Παγκρητίου Σταδίου  και στο νέο Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου στην περιοχή δύο Αοράκια, την δημοτικής ενότητας Ν. Αλικαρνασσού, με ειδικευμένο προσωπικό. (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής  &  υγειονομικό προσωπικό).

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές σε ομάδες των δέκα ατόμων, λαμβάνουν μέρος σε διαγωνιστικά παιγνίδια τα οποία  επιλέγουν από σύνολο 12 παιχνιδιών, και τα οποία  έχουν σχεδιασθεί ειδικά για το  πρόγραμμα.

Κάθε μαθητής συμμετέχει σε τρία ή τέσσερα παιχνίδια που θεωρεί ότι του αρμόζουν καλύτερα η ακολουθεί την στρατηγική συμμετοχής για κάθε μέλος που έχει αποφασίσει η ομάδα του. Με την ολοκλήρωση των παιχνιδιών από όλες τις ομάδες,  υπολογίζεται η συνολική συγκομιδή των βαθμών από κάθε ομάδα, και ανακοινώνεται η τελική ομαδική και ατομική κατάταξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία ή αθλητικοί φορείς, που ενδιαφέρονται θα  πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, εγγράφως στην γραμματεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, δηλώνοντας την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν (προτεινόμενες ηλικίες από  6 - 15 χρονών) και τον αριθμό των συμμετεχόντων.  Το πρόγραμμα επίσης,  με μικρές τροποποιήσεις, μπορεί να υλοποιηθεί και για μεγαλύτερες ηλικίες.

Την ημέρα υλοποίησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες σε συνεργασία με ειδικευμένο προσωπικό, χωρίζονται σε αμάδες οι οποίες δημιουργούν στρατηγική και αρχίζουν να συμμετάσχουν στα παιχνίδια που έχουν επιλέξει τα μέλη τους.

Κάθε μέλος της ομάδας εφοδιάζεται με ειδική κάρτα στην οποία  καταγράφεται η επίδοση του και την οποία καταθέτει στην γραμματεία των αγώνων με την ολοκλήρωση όλων των παιγνιδιών που επέλεξε. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπολογισμός του συνόλου των βαθμών κάθε ομάδας και η ανακοίνωση της τελικής ομαδικής και ατομικής κατάταξης.

Σε κάθε ομάδα απονέμεται τιμητικό δίπλωμα στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των μελών της, η θέσης της και η βαθμολογία της. Οι τρείς καλύτερες ομάδες παραλαμβάνουν κύπελλο.

Κόστος συμμετοχής  3,00 € κατά άτομο / Αιτήσεις συμμετοχής  στο www.dakh.gr (συμπεριλαμβάνει νερό)

Η ξενάγηση στο σταδίο (διάρκειας μιας ώρας περίπου) ειναι δωρεάν.