ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει την δυνατότητα να διοργανώσει:

 

 • Αθλητικές δραστηριότητες περισσότερων από δέκα ολυμπιακών αθλημάτων

 • Καλλιτεχνικές– πολιτιστικές εκδηλώσεις

 • Συνέδρια – σεμινάρια

 • Οργανωμένες δομές άθλησης για όλη την οικογένεια

 • Personal training – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φυσικής κατάστασης

 • Αθλητικά camp ομαδικών και ατομικών αθλημάτων

 • Αθλητικές εκδρομές για σχολεία και ιδιωτικούς οργανισμούς

 • Αθλητικές δραστηριότητες για εταιρείες και εργαζομένους

 • Προετοιμασία μαθητών για στρατιωτικές σχολές και αθλητικές σχολές

 • Ημέρες ψυχαγωγίας παιδιών σε κοινωνικές εκδηλώσεις

 • Συνεργασίες με άλλους φορείς για ανάπτυξη αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

 • Ημερίδες τεχνογνωσίας στην διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων