ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΦΕΚ AAH AE OTA

 ΦΕΚ 13172 / 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

 Καταστατικό

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Α.Α.Η

Α.Ε Ο.Τ.Α.».

 

Πατήστε στο επισυναπτομενο για την παραλαβή του  ΦΕΚ

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
fek-13172 (2009).pdf116.31 KB
1. KATASTATIKO AAH AE OTA (1 μεχρι 22).pdf1.48 MB
2. KATASTATIKO AAH AE OTA (23 μεχρι 44).pdf1.43 MB