ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σας Ευχεται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο ¨Ετος.