Χρήσιμα Έντυπα

 

 

ΑΙΤΗΣΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ (ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ) ΣΤΑ ΔΑΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΘΛΗΤΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΣΤΑ ΔΑΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΑΝΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΚΓΗ (2)

 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ)

 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΛΩΝ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ - ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

               ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 2018