ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

 

ΤΜΗΜΑ                   : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΥΠ.                             :  κα. Μαρίνα Αλεξάκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ         : 2810 264 566

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  της  Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 3/ 04-02-2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους για ορισμένο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. α της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,) και με σφραγισμένες προσφορές, την προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι  53.505,00 € (43.500,00 € + 10.005,00 = 53.505,00 € )  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .  Η προμήθεια έχει ενταχθεί και στον προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έτους 2011.  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών, από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται η ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 και ώρα 12:30στο  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στoΠρωτόκολλο της  «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Σπύρου Μουστακλή  περιοχή Λίντο,  (τηλ. επικοινωνίας: 2810 264566/ 2810264568)  μέχρι και μία  ημέρα πριν την ημέρα αποσφράγισης αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και προσφορά σε διαφορετικούς σφραγισμένους και αδιαφανείς φακέλους.

           

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε μία  ημερήσια τοπικής εφημερίδας του Ηρακλείου (έδρα του Νομού Ηρακλείου), σε μία  εθνική εφημερίδα δημοπρασιών και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της Γραμματείας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στο  siteτου Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.grκαι το  siteτης ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.aahaeota.gr.

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος 

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΔΡΟΣΙΤΗΣ

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

1. ΠΑΤΡΙΔΑ  στο φύλλο της   ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  2011

2. ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  στο φύλλο της   ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  2011 

 

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
TELIKI SINOLIKI PROKIRIXI KAYSIMA PAGKRITIO MARCH 2011.pdf827.21 KB
NEA TELIKI PERILIPSI KAYSIMON ME PROTOKOLO.pdf119.45 KB