ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΜΕ 1/2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 110, 114 ΚΑΙ 115.