ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Ηράκλειο 06 Ιουνίου 2011 

Αριθμός Πρωτ:  546,

Θέμα: Προμήθεια ιματισμού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την ¨προμήθειαιματισμού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 09 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264560)  και με την ένδειξη ¨Προμήθεια ιματισμού προσωπικού ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 Με εκτίμηση,

 Γιάννης Δροσίτης

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

ΠληροφορίεςΠαγκρήτιο Στάδιο: Δημήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 568

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
IMATISMOS PROSOPIKOU 2011 AAH AE OTA.pdf247.92 KB