ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2013 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΓΚΗ 28.04.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 28.04.13
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 23.04.13
2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 18.04.13
2013 Γραμμογράφηση γηπέδων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου 16.04.13
2013 1os Επαναληπιτκος Προμήθεια Καθρεπτών 16.04.13
2013. Προμήθεια σταθερών καθρεπτών τοίχου 02.04.13
2013. Προμήθεια κάδρων σε καμβά 02.04.13
2013 2ος Επαναληπτικός ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΔΑΠΚΗ 15.03.13
2013 1ος Επαναληπτικος ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ & TRX 04.03.13
2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 15.02.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 15.02.13
2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΝ. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 05.02.13
2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΥ 18.01.13
2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/07-01-2013 & 08/07-01-2013 10.01.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 07.01.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ 07.01.13
2012 ΕΠΑΝΑΠΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 19.10.12
2012 1os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 16.10.12
2102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ 08.10.12
2102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 08.10.12
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 27.09.12
2012 1os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 24.09.12
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 20.09.12
2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 18.09.12