ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2013 ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΑΚΗ 30.08.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ GOLF CARTS 30.08.13
2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 30.08.13
2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 30.08.13
20123 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 29.07.13
2013 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 29.07.13
2013 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 29.07.13
2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 23.07.13
2013 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗΣ ΚΟΛΟΝΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 22.07.13
2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 18.07.13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 18.07.13
2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 12.07.13
2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΟΝΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 12.07.13
2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 12.07.13
2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 12.07.13
2013 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΘΝΙΚΗΣ 12.07.13
2013.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 04.07.13
2013. 13PROC001528960 2013 -07-03, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 04.07.13
2013. 13PROC001528639 2013-07-03 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΑΡΚΕ ΝΚΓΗ 04.07.13
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 17.06.13
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 17.05.13
2013. 525/10-05-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΑΚΗ 10.05.13
2013. 524.10-05-2013 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 10.05.13
2013 523.10-05-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 10.05.13
2013 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 28.04.13