ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 13.10.14
2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΗ 13.10.14
2014 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29.09.14
2014 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 30.08.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 18.08.14
2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 31.07.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 02.07.14
2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ 02.07.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.06.14
2014 ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20.06.14
2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΚΓΗ 20.06.14
2014 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝ. ΜΠΑΣΚΕΤ 20.06.14
2014 ΠΑΡΑΧ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ 20 21 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 13.06.14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΚΕ ΤΟΥ ΝΚΓΗ 04.06.14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΚΕ ΤΟΥ ΝΚΓΗ 04.06.14
2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΕ 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 30.05.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 05.05.14
2014 Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 24.03.14
2014 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ - ΚΑΡΑΤΕ 15 16 03 2014 10.03.14
2014 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ TAE KWO DO 25-01-2014 17.01.14
2014 1496/23-12-2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚ. ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 15.01.14
2014 76/14-01-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 14.01.14
2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ 07.01.14
2013 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΔΑΠΚΗ 23.12.13
2013 1os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 23.12.13