ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12.12.14
2014 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 12.12.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 12.12.14
2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΗ 13.10.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ PC 13.10.14
2014 ΔΙΑΓ. ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚ. ΣΤΑΔΙΟΥ 13.10.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΠΚΗ 13.10.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 13.10.14
2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΗ 13.10.14
2014 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29.09.14
2014 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 30.08.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 18.08.14
2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 31.07.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 02.07.14
2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ 02.07.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.06.14
2014 ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20.06.14
2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΚΓΗ 20.06.14
2014 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝ. ΜΠΑΣΚΕΤ 20.06.14
2014 ΠΑΡΑΧ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ 20 21 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 13.06.14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΚΕ ΤΟΥ ΝΚΓΗ 04.06.14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΚΕ ΤΟΥ ΝΚΓΗ 04.06.14
2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΕ 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 30.05.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 05.05.14
2014 Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 24.03.14