ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΑΚΗ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΚΓΗ 30.09.15
2015 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΙΤΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤ - ΟΚΤ 24.09.15
2015 ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ FOOTBALL LEAGUE 16.09.15
2015 Επαναληπτικος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤ - ΟΚΤΩ 16.09.15
2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11.09.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 09.07.15
2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 29.06.15
2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 19.05.15
2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ 15.05.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΛΟΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ 15.05.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15.05.15
2015 2Ος ΕΠΑΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 02.04.15
2015 1os ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΑΚΗ 24.03.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 18.03.15
2015 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΝΧ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 09.02.15
2015 1ος επαν. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAP TOP ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 02.02.15
2015 1os Επαναληπτικός ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 02.02.15
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30-01-2015 30.01.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΡΚΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 22.01.15