ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2016 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29.01.16
2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 26.12.15
2015 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ 25.11.15
2015 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΑΚΗ 25.11.15
2015 2OS ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 25.11.15
2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 25.11.15
2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΟΥ 28/11 19.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 17.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΑΚΗ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΚΓΗ 30.09.15
2015 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΙΤΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤ - ΟΚΤ 24.09.15
2015 ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ FOOTBALL LEAGUE 16.09.15
2015 Επαναληπτικος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤ - ΟΚΤΩ 16.09.15
2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11.09.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 09.07.15
2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 29.06.15
2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 19.05.15
2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ 15.05.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΛΟΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ 15.05.15