ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2015 2Ος ΕΠΑΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 02.04.15
2015 1os ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΑΚΗ 24.03.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 18.03.15
2015 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΝΧ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 09.02.15
2015 1ος επαν. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAP TOP ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 02.02.15
2015 1os Επαναληπτικός ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 02.02.15
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30-01-2015 30.01.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΡΚΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 22.01.15
2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΑΚΗ 22.01.15
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8 01 2015 08.01.15
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 30.12.14
2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29-12-2014 30.12.14
2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ μεχρι 22 -12-2014 30.12.14
2014 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22.12.14
2014 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ 22.12.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 22.12.14
2014 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΟΘΟΝΕΣ 22.12.14
2014 1ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 22.12.14
2014 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 22.12.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 22.12.14