ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΡΚΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 22.01.15
2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΑΚΗ 22.01.15
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8 01 2015 08.01.15
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ 30.12.14
2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 30.12.14
2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29-12-2014 30.12.14
2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ μεχρι 22 -12-2014 30.12.14
2014 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22.12.14
2014 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΚΗ 22.12.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 22.12.14
2014 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΟΘΟΝΕΣ 22.12.14
2014 1ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 22.12.14
2014 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 22.12.14
2014 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 22.12.14
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 1652/10-12-2014 17.12.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 12.12.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ 12.12.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΠΚΗ 12.12.14
2014 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΑΚΗ 12.12.14
2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΤΡΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 12.12.14
2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΝΑΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΔΑΚΗ 12.12.14