ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

2016 2os ΕΠΑΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΔΑΚΗ 17.03.16
2016 2os ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 17.03.16
2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 03.03.16
2016 ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΔΑΚΗ 02.03.16
2016 1η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 01.03.16
2016 1H ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΚΗ 01.03.16
2016 ΕΠΑΝ. ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΚΗ 23.02.16
2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΑΚΗ 19.02.16
2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΚΗ 19.02.16
2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 15.02.16
2016 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29.01.16
2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 26.12.15
2015 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ 25.11.15
2015 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΑΚΗ 25.11.15
2015 2OS ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 25.11.15
2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 25.11.15
2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΚΓΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΟΥ 28/11 19.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 17.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17.11.15
2015 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΑΚΗ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.11.15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΗ 06.11.15
2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 06.11.15