ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΑΗ

Σε εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα  πυρόσβεσης και διαχείρισης κινδύνων προχώρησε η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΕ ΟΤΑ, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011,  στην αίθουσα  σεμιναρίων (Γραπτού Τύπου) επίπεδο 0, Θύρα 1 του Παγκρητίου Σταδίου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Ηράκλειο,  06 IOΥΝΙΟΥ  2011

Πρωτόκολλο: 548

Θέμα: Προμήθεια τονερ – μελανιών για εκτυπωτές  στο ΔΑΠΚΗ και στο Παγκρήτιο Στάδιο

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Ηράκλειο 06 Ιουνίου  2011

Αριθμός Πρωτ:  547

 

Θέμα: Προμήθεια στατικών ποδηλάτων για το γυμναστήριο του ΔΑΠΚΗ

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε,